การปลูกมะม่วงในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง

การปลูมะม่วง การเตรียมดินปลูกมะม่วงในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง
 การปลูกมะม่วงการเตรียมดิน เมื่อการปลูกมะม่วงในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เช่นที่ราบริม แม่น้ำ เมื่อเรามีที่เป็นแบบนี้คือ ที่ราบน้ำท่วมทุกปี ทำแบบเดียวกับไม้ผลชนิดอื่น เพื่อไม่ใก้ทั่วถึงโคนต้น ควร ขุดร่องกวางอย่างน้อย 6 เมตรร่องกว้าง 1.5 เมตร ส่วนความสูงของ ร่องยิ่งสูงได้ยิ่งดี เป็นผลทำให้รากเจริญเติบโตดี

เมื่อขุดเสร็จควร ทำให้ดินร่วยซุย ใส่ปลูกคอก ได้ยิ่งดี การปลูกมะม่วง ถ้าเป็นดินเหนียว ควรใส่ปูนขาวก่อนขุด เพราะปลูนขาว แก้ความเป็นกรดเป็นด่างของ ดินได้ ก่อนปลูกควรตากหน้าดินก่อนก่อน การปลูกมะม่วงซักวันสองวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น