การปลูกมะม่วงในที่ดอน น้ำไม่ถึง

การปลูกมะม่วงในที่ดอน น้ำไม่ถึง
การปลูกมะม่วง ในที่ป่า หรือเคยเป็นไร่ มาก่อนไม่ว่าไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ซึ่งตัดปัญหาน้ำท่วมไปได้ การเตรียมที่ดิน ควรโค่น ถาง ต้นไม้ให้หมด ควรเหลือไว้ริมรั้ว ริมทางเป็นแนวเพื่อกันลม ในการเตรียมดินควร พรวนไถพลิกดิน และตากดินในการปลูกมะม่วงซัก 2-3 วัน มะม่วงจะเจริญเติบโตได้ดี ลองสังเกตมะม่วงที่ไถพลิก ดินกับที่ไม่ไถ มะม่วงที่ไถพลิกดิน มะม่วงที่ปลูกด้วยการไถพลิกดินจะโต ไวมาก หรือไม่ก็ไม่ต้องไถพลิกดิน ขุดหลุมปลูกได้ทันที ไม่จำป็นต้องยกร่อง สะดวก  ในการปลูกควรปรับหน้าดินเเพิ่มแร่ธาตุโดย ใส่ปุ๋ยคอก กากถั่ว มูลสัตว์ต่างๆ ก้นหลุมควรรองด้วยปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย เพือเป็นอาหารเสริมแก่การปลูกมะม่วง ในกรณีดินเป็นปนหินบนดอยที่สูง ควรขุดหล่มให่ลึกพอดี ตากดิน ก้นหลุมรองปุ๋ยให้พอดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น