ปัญหาการปลูกมะม่วงไม่สำเร็จ

มะม่วงเป็นต้นไม้เศรฐกิจที่ ปลูกง่าย ปลูกได้ในดิน พื้นที่ที่แรนแค้น ถึงเป็นหินดิน ตามเขายังปลูกได้ดี สิ่งสำคัญคือ การดูแลรักษายากต้นยังไม่แข็งแรง ยังเล็ก สิ่งที่ทำให้การปลูกมะม่วงไม่สำเร็จมีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญ คือ เจ้าของไม่มีการดูแลที่ดีพอ การปล่อยปะล่ะเลยตาม มีตามกรรม ปล่อยหญ้ารก หนูมาแทะทำรัง ต้นโดนหนอนเจาะก็ปล่อยไม่ดูแล อันนี้ทำให้ต้นแคระแกลน หรือ ตามไปเลยก็มี 

ต้นมะม่วงจะออกดอกออกผลปีล่ะครั้ง คือเริ่มออกดอกตั้งแต่ปลายมกราคม เริ่มเห็นผลเล็กเมื่อ ย่างเข้าสู่ กุมภาพันธ์ ผลผลิตจะออกเต็มที่เมื่อเข้าสู่ช่วงเมษา ช่วงนี้ความเจ๊ง ไม่สำเร็จจะเกิดขึ้น คือโรค ทรัพย์จาง และขาดน้ำ ของต้นมะม่วง มะม่วงช่วงนี้ต้องการน้ำพอสมควรในการเลี้ยงผล แต่ต้น ใบ ถ้าแดดแรงช่วง หน้าร้อน ใบก็จะดำ และผลร่วงระนาว ต้องดูแลเรื่องน้ำให้จงดี 

ถ้าผ่านช่วงร้อนสุดไปได้ ก็จะเห็น เงินกันล่ะ

สุดท้ายบทนี้ ให้คิดจะปลูกมะม่วง เอาแบบรวยกันนะ ต้อง เอาใจใส่ต้นมะม่วงแบบลูกกันเลย ต้องมีเวลาให้มัน ปล่อยทิ้งขว้างไปไม่ได้ นี้คือเหตุผลเดียวของความไม่สำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น