ปลูกมะม่วงกี่ปี่ถึงจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ปลูกมะม่วงกี่ปี่ถึงจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย


   1 ถ้าเราเลือกตอนกิ่งที่สมบูรณ์ มียอดซึ่งพร้อมที่จะออกดอก และกิ่งมีขนาดใหญ่พอ หลังจากตัดมาปลูกก็จะออกดอกมีลูกได้เลย
    2 จะมีลูกได้เลยในปีแรกถ้าเลือกทาบกิ่งที่พร้อมจะออกดอกแต่ถ้ากิ่งที่ไปทาบไม่สมบูรณ์ก็ต้องรอ 2-3 ปี สำหรับการเสียบกิ้งนั้นคงต้องรอเวลาให้ ยอดที่ไปเสียบเจริญเติบโตก่อนประมาณ 1 ปี หลังจากเสียบติดแล้ว
    3 มะม่วงเพาะจากเมล็ดออกลูกช้นเพราะต้องงอกและเจริญเติบโตจนกว่าสามารถพัฒนาต้นกิ่งก้านและใบเพื่อให้พร้อมที่จะออกดอกออกผล ถ้าเราดูแลบำรุงดีๆ และควบคุมการให้น้ำอย่างถูกต้องก็อาจจะออกดอกได้ใน 3 ปี
     4 มะม่วงที่ปลูกด้วยเมล็ดถ้าไม่มีการผสมข้ามโดยแมลงจากเกสร ต้นมะม่วงพันธุ์อื่นก็จะไม่กลายพันธุ์  แต่ถ้ามีพันธุ์อื่นอยู่แถวนั้นก็มีโอกาสกลายพันธุ์ได้แต่ก็ไม่มากนัก
     5 ได้ครับ แต่ต้องเสียบเปลี่ยนยอดใหม่ให้ติดกับพื้นดินให้มากที่สุดเพื่อให้ต้นเดิมไม่สามารถแตกกิ่งได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น