การขุดหลุมปลูกมะม่วง

การขุดหลุมปลูกมะม่วง
จะเป็นการปลูกแบบ ยกร่องหรือปลูกแบบที่ดอน  ควรปลูกให้เป็นแถวและเป็นแนว เพื่อสะดวกต่อการ เก็บและการดูแล ความห่างของหลุมปลูกมะม่งที่นิยมจะมีขนาด ห่วงกัน2 เมตร ไม่ควรปลูกถี่กันเกินไป เพราะเมื่อต้นมะม่วงโตขั้นจะเบียดกัน ทำให้ผลลิตน้อยลง และอย่าปลูกห่างเกินไปเพราะ จะทำให้เสี้ยงพื้นที่การปลูกและกรดูแลไม่ทั่วถึง
  ควรคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไร เช่นถ้าปลูกตามพื้นราบ ดินสมบูรณ์อันรี้ไม่ต้องกังวล ยกร่องให้สูงไว้กันน้ำพอ แต่ถ้าเป็นเขา เนินสูงๆเป็นหิน เป็นดินแข็ง การขุดจะตื้นได้ ถ้ามีลมแรงจะโค่นง่ายควรจัดเตรียมไม้ง่ามไว้ค้ำยันจะป้องกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น