ชมบรรยากาศสวนมะม่วงของผมที่ลำพูนบ้านโฮ่ง

ชมบรรยากาศสวนมะม่วงของผมที่ลำพูนบ้านโฮ่ง

ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาของรอบนอกเมืองลำพูนที่มีทั้งความสงบและบรรยากาศอันบริสุทธิ์ 
ด้วยแรงแห่งอุสาหะและศรัทธาจากผืนดินที่ว่างเปล่าและแห้งแล้งกลับพลิกพื้นสู่แผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ ดินที่สร้างเงิน สร้างทองสร้างรายได้รายปีให้กลับครอบครัว ผืนดินที่เต็มไปด้วยสายใยความผูกพันของครอบครัว 
ชมบรรยากาศสวนมะม่วงของผมที่ลำพูนบ้านโฮ่ง
ชมบรรยากาศสวนมะม่วงของผมที่ลำพูนบ้านโฮ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น